Poniżej znajdą Państwo zaktualizowany harmonogram naboru wniosków na podziałania w Ramach PROW 2014-2020. W marcu zaczynają się pierwsze nabory na podziałania ,, Restrukturyzacja małych gospodarstw”, ,, Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej ” oraz Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” ( Przedsiębiorstwa). Modernizacja gospodarstw rolnych zapowiadana jest na czerwiec 2017.

SKM_C224e17011909580_0001SKM_C224e17011909590_0001