Taka decyzję podjął 5 sierpnia Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew. Poinformował On , że przepisy dotyczące dalszego zakazu importu towarów z poszczególnych krajów są w takcie przygotowywania. Lista krajów z których nie wolno sprowadzać, jak również lista zakazanych produktów mają pozostać niezmienione.

Rosyjskie embargo zostało wprowadzone w sierpniu 2014 roku jako odpowiedź Rosji na sankcje nałożone przez Zachód . Powodem nałożenia sankcji na Rosje było zaangażowanie władz na Kremlu w konflikt na wschodzie Ukrainy.

Rosyjskie władze twierdzą , że wprowadzone przez nich ograniczenia dotyczące importu poszczególnych produktów, nie maja negatywnego skutku na gospodarkę kraju, ale wręcz przynoszą korzyści dla poszczególnych branż jak np. branża mleczarska, gdzie nastąpił wzrost produkcji mleka, jak również nabiału, który zastąpił ten , który wcześniej był sprowadzany z zagranicy. Dało to duży impuls do dalszego rozwoju tej branży.

Nikt jednak nie wspomina o tym , że brak konkurencji z zagranicy drastycznie wpływa na jakość produkowanej i sprzedawanej w Rosji żywności, co potwierdzają chociażby badania przeprowadzone przez służbę ochrony konsumentów.

Rosyjski zakaz importu wpływa negatywnie na życie zwykłych Rosjan. Jego skutkiem jest nie tylko spadek jakości produkowanej żywności ale także spadek dostępności niektórych towarów, jak również duży wzrost cen artykułów spożywczych co nieuchronnie prowadzi do wzrostu liczby osób żyjących w skrajnej biedzie.