Konsumenci coraz częściej sięgają po zdrową żywność, jednak nie wszystkie produkty oferowane na rynku faktycznie są ekologiczne. W celu potwierdzenia autentyczności produktów ekologicznych produkowanych przez gospodarstwa rolne UE wprowadziła logo rolnictwa ekologicznego wspólnego dla wszystkich państw Unii Europejskiej – gwiazdek układających się w kształt liścia, umieszczonych na zielonym tle. Logo to umieszczone na  opakowaniu  daje pewność zakupu  certyfikowanego produktu. Rolnicy, którzy je wytwarzają i spełniają określone wymogi, otrzymują z tego tytułu dopłaty, które mają częściowo zrekompensować im m.in. mniejszy plon i większe nakłady pracy.

Rolnictwo ekologiczne polega na zaniechaniu stosowania w procesie produkcji żywności środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. Zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów i etapów produkcji – zarówno uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt, jak i przetwórstwa. Rolnik, decydujący się na przejście na ekologię, musi spełnić szereg wymogów. System kontroli i certyfikacji gwarantuje, iż produkty oznakowane jako ekologiczne,  zostały wytworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyższe ceny uzyskiwane za ekologiczną żywność nie są jedyną zachętą, by zacząć ją produkować. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich dla rolników ekologicznych przewidziano dodatkowe dopłaty. Ustalono je w oparciu o bilans kosztów i korzyści. Po stronie kosztów uwzględniono: utracony dochód w wyniku niższych plonów, dodatkowe nakłady pracy, większe zużycie paliwa wynikające z tytułu mechanicznej ochrony przed chwastami oraz koszt rozrzucenia obornika. Natomiast do korzyści zaliczono oszczędności wynikające  z tego, że rolnik nie stosuje środków do produkcji.

Wysokość stawek dopłat na rok 2020 w ramach działania ,, Rolnictwo ekologiczne”.