W związku ze zmianą ustawy o identyfikacji oraz rejestracji zwierząt chcielibyśmy przypomnieć najważniejsze zasady obowiązujące przy identyfikacji oraz rejestracji świń.

Urodzenie zwierząt w gospodarstwie

Zgodnie z nowymi wytycznymi każda nowo narodzona świnia musi zostać oznaczona  w terminie 30 dni od dnia urodzenia przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka zawierającego numer siedziby stada urodzenia. Fakt oznakowania tych zwierząt należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia oznakowania kierownikowi biura powiatowego ARiMR.

Padnięcie zwierzęcia

W przypadku padnięcia zwierzęcia skrócono z 30 do 7 dni okres, w którym hodowca jest zobowiązany zgłosić ten fakt do biura powiatowego ARiMR. W przypadku  gdy  siedziba stada znajduje się na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym podlegającym ograniczeniom, wówczas zgłoszeń należy dokonać terminie 24 godzin.

Sprzedaż świń

Sprzedający świnie jest zobowiązany do Zgłoszenia tego faktu w terminie 7 dni od dnia sprzedaży do kierownika biura powiatowego ARiMR.

Osoba nabywająca zwierzęta także  jest zobowiązana do zgłoszenia tego faktu w terminie 7 dni do kierownika biura powiatowego ARiMR.

W przypadku, gdy zwierzę przebywa w nowej siedzibie dłużej niż 30 dni hodowca jest zobowiązany do oznakowania świni dodatkowym nr identyfikacyjnym ( tatuaż)nie później niż  przed opuszczeniem przez to zwierze siedziby stada , oraz zgłoszenia tego faktu do ARiMR terminie 7 dni od dnia dokonania dodatkowego oznakowania ( formularz Zgłoszenie  dodatkowego oznakowania świń) .W chwili sprzedaży tego zwierzęcia w druku zgłoszeniowym do ARiMR hodowca jako numer zawarty w oznakowaniu zwierzęcia wpisuje   numer tatuażu, będącym numerem ostatniej siedziby stada, w której zwierzę przebywało dłużej niż 30 dni.

Jeżeli przemieszczenie zwierzęcia odbywa się z siedziby stada , którym zwierzę się urodziło , to w druku jako numer zawarty w oznakowaniu zwierzęcia wpisuje się numer kolczyka.