Kolejny nabór w ramach działania ,, Modernizacja gospodarstw rolnych ”  zapowiadany jest na I kwartał 2017 roku. Nabór dotyczył będzie obszarów :

a) rozwój produkcji prosiąt, zwanym dalej „obszarem a”,

b) rozwój produkcji mleka krowiego, zwanym dalej „obszarem b”,

c) rozwój produkcji bydła mięsnego, zwanym dalej „obszarem c”.

Skorzystanie z wyżej wymienionego działania wymaga od potencjalnego Beneficjenta podjęcia wcześniejszych przygotowań. Poniżej zamieszczamy listę wymaganych dokumentów, które konieczne są do wzięcia udziału w naborze. Prosimy o zapoznanie się z niżej zamieszczoną dokumentacją , a jeśli mieliby Państwo dodatkowe pytania , do kontaktu z Naszym Biurem. Przypominamy ,że im szybciej zaczną Państwo przygotowania do naboru, tym większe szanse , że otrzymają Państwo dofinansowanie w ramach PROW 2014 – 2020.

skm_c224e16121515060_0001skm_c224e16121515060_0002skm_c224e16121515060_0003skm_c224e16121515060_0004skm_c224e16121515060_0005skm_c224e16121515060_0006