GRUPY PRODUCENCKIE

Grupy producenckie tworzone są na podstawie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach z 15 września 2000 roku. Grupy producentów rolnych mogą być utworzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Podstawowym warunkiem jest to , aby podmioty te prowadziły gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Prowadzenie przez grupę producentów rolnych działalności jako przedsiębiorca jest możliwe po spełnieniu następujących przesłanek podmiotowych:

1. utworzona jest przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów,
2. działa na podstawie umowy lub statutu określanego jako akt założycielski,
3. składa się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy – żaden z nich nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników,
4. określa obowiązujące członków grupy zasady produkcji,
5. przychody ze sprzedaży produktów (grup produktów) wytworzonych w gospodarstwach członków grupy mają stanowić więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została stworzona.

Cel działania grupy producentów rolnych

Najważniejsze cele realizowane przez grupę producentów rolnych w trakcie jej działalności to:

– wspólna sprzedaż produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków grupy, za jej pośrednictwem,
– dostosowanie produkcji rolnej do warunków rynkowych,
– koncentracja podaży,
– poprawa efektywności gospodarowania,
– podniesienie dochodów rolników poprzez redukcję kosztów, możliwość planowania i przygotowania dużych, jednorodnych partii produktów o wysokiej jakości,
– ochrona środowiska naturalnego.

Korzyści  wynikające z tworzenia się grup producentów rolnych

Korzyści z przystąpienia do grupy producentów rolnych to nie tylko możliwość uzyskania dofinansowania z PROW 2014- 2020, ale także:

– ograniczenie liczby pośredników w sprzedaży produktów rolnych,
– dysponowanie większą i jednolitą partią towaru o wysokiej jakości,
– wspólny zakup (hurtowy) środków do produkcji – tańsze dla grupy: nawozy, środki ochrony roślin, transport, itp.,
– wspólne przygotowanie odpowiednich partii produktów (magazynowanie, suszenie, konfekcjonowanie, pakowanie i oznakowanie),
– znacznie lepszy kontakt z odbiorcami gotowymi zapłacić wyższą cenę za produkty o ustalonych standardach jakościowych, poprzez zapewnienie ciągłości dostaw określonej wielkości partii towaru,
– silniejsze partnerstwo powodujące wzmocnienie dominacji na rynku i jego lepszy monitoring (dostęp do informacji),
– wspólne inwestycje (kapitał, kredyty, maszyny, magazyny, chłodnie, itp.) oraz wprowadzanie nowych technologii,
– prowadzenie szkoleń i działań marketingowych (wspólna promocja produktów),
– wymiana doświadczeń i informacji rynkowej,
– rozłożenie ryzyka na wszystkich członków grupy i wspólne rozwiązywanie problemów oraz korzystanie z doradztwa.

Nasze grupy

Nasza firma bardzo aktywnie współpracuje z rolnikami w tworzeniu grup producentów rolnych. Od początku tego roku uczestniczyliśmy w stworzeniu następujących Grup Producentów Rolnych:

– Spółdzielcza Grupa Producentów Chrzypski Tucz w Gnuszynie
– Spółdzielcza Grupa Producentów Pigi w Budzyniu
– Spółdzielcza Grupa Producentów Polski bekon  w Podrzewiu
– Spółdzielcza Grupa Producentów Ruda w Budzyniu
– Spółdzielcza Grupa Producentów Bizon  w Budzyniu
– Spółdzielcza Grupa Producentów Rodeo w Budzyniu
– Spółdzielcza Grupa Producentów Morasko w Poznaniu
– Spółdzielcza Grupa Producentów Złoty Łan w Budzyniu
– Spółdzielcza Grupa Producentów Złoty kłos w Chrzypsku Wielkim
– Spółdzielcza Grupa Producentów Malba w Bukowcu
– Spółdzielcza Grupa Producentów Chomęcice w Chomęcicach

Nasza oferta

Nasza firma od kilku lat specjalizuje się w kompleksowej obsłudze grup producenckich. Wszystkie podmioty zainteresowane współpracą z Naszą firmą w tym zakresie mogą skorzystać z następujących usług:

– pomoc w organizacji formalnej grup producenckich,
– pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego z PROW 2014-2020,
– prowadzenie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do utrzymania celów operacji,
– rozliczenie projektów,
– przygotowanie sprawozdań do instytucji płatniczych.

Wyślij zgłoszenie

9 + 7 =