DOTACJA UNIJNA

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pod pn,, Budowa budynku usługowo-handlowego we wsi Budzyń” mająca na celu zwiększenie dochodu przedsiębiorstwa poprzez rozwinięcie dotychczasowej działalności gospodarczej oraz poszerzenie zakresu oferowanych usług współfinansowana jest ze środków Unii europoejskiej w ramach poddziałania,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość realizowanej operacji: 590 000 zł , w tym ze środków EFRROW 300 000 zł.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD ,, Stowarzyszenie Dolina Noteci”.