Wczoraj wraz z Wojciechem Styburskim , konsultantem Systemu Jakości PQS spotkaliśmy się z Romanem Milerem, Wiceprezesem Zarządu Gobarto S.A.oraz Michałem Wiatrakiem, Dyrektorem do spraw jakości ,, Gobarto” S.A.. Celem spotkania było przekonanie  Ubojni Gobarto do przystąpienia do systemu jakości PQS. Na spotkaniu poruszyliśmy także tematy związane z aktualną sytuacją producentów trzody chlewnej. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim sposobu produkcji trzody chlewnej w polskich gospodarstwach. Aktualna sytuacja rynkowa oraz coraz większe wymagania klientów odnośnie jakości zakupowanych produktów wymagają od polskich hodowców radykalnej modernizacji swoich gospodarstw , by hodowane zwierzęta spełniały wymogi ubojni m. in. Ubojni ,, Gobarto”.

Badania  przeprowadzone  przez Grupy Producentów Rolnych wśród konsumentów produktów pochodzenia wieprzowego jednoznacznie pokazują , iż popyt na produkty wysokiej jakości o podwyższonych walorach smakowych z każdym rokiem jest coraz większy. Konsumenci coraz częściej interesują się nie tylko tym,  w jakich warunkach  zwierzęta są hodowane, ale także tym , czym one są karmione ( jakie pasze są im podawane).  Coraz częściej  wybierają   Oni  żywność oznaczoną znakiem jakości, który gwarantuje im , iż żywność produkowana jest zgodnie z wymaganiami systemu jakości. W Polsce najbardziej znanym , oraz posiadającym bardzo wysokie normy odnośnie jakości zarówno procesu hodowlanego , jak również procesu produkcji wyrobów z mięsa wieprzowego jest system PQS. Dzięki wysokim wymaganiom stawianym zarówno producentom , jak również ubojniom wyroby opatrzone znakiem jakości PQS są bardzo wysokiej jakości oraz o podwyższonych walorach smakowych.

W trakcie rozmowy poruszona została także kwestia tego , jak ważna dla polskich producentów jest możliwość eksportu wieprzowiny. Krajowe zapotrzebowanie na wieprzowinę jest większe niż krajowa produkcja, lecz nie dotyczy ono takich części zwierząt jak uszka , kopytka, ogony, które w Polsce traktowane są jako małowartościowe i sprzedawane po bardzo niskich cenach.  W innych krajach popyt na te części zwierząt jest bardzo duży, co przekłada się na cenę ,która też jest o wiele wyższa niż w kraju. Przewiduję się , iż najbliższe 10 lat będzie bardzo dobrym okresem dla producentów prosiąt. wpływ na to będzie miał rynek chiński , którego zapotrzebowanie na wieprzowinę jest tak duże, że jest on w stanie przyjąć każdą jej ilość.