Premia na rozwój działalności pozarolniczej skierowana jest do rolników , którzy chcą zrezygnować z rolnictwa na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak nie każdy rolnik może skorzystać z tego działania . Aby potencjalny wnioskodawca zakwalifikował się do programu musi spełniać określone warunki. Najważniejsze z nich to:

  • konieczność podlegania ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie i z mocy ustawy ( jako rolnik, małżonek lub domownik)  minimum 24 miesiące do dnia złożenia wniosku,
  • wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego , w którym pracuje wnioskodawca nie może przekroczyć 15 tyś. euro,
  • gospodarstwo rolne , do którego przypisany jest wnioskodawca powinno w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o płatność pobierać dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych,
  • gospodarstwo rolne, z którego pochodzi wnioskodawca powinno się znajdować w miejscowości do 5 tyś. mieszkańców.

Poza wyżej wymienionymi warunkami dodatkowo punktowane będą:

  • wiek wnioskodawcy – preferowani są wnioskodawcy do 40 roku życia,
  • innowacyjność operacji ,
  • utworzenie nowego miejsca pracy ( nie dotyczy samozatrudnienia),
  • beneficjenci działania  ,, przekazanie małego gospodarstwa”,

Z działania nie mogą skorzystać osoby  które w latach wcześniejszych skorzystały z następujących programów:

  • ,, Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej”
  • ,,Premie dla młodych rolników”
  • ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw”

Realizacja działania wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem ubezpieczenia w ZUS i opłacania składek przez kolejne 5 lat od dnia założenia działalności gospodarczej.

Jeśli chcielibyście skorzystać z pomocy w przygotowaniu do naboru zapraszamy do Naszego biura.